Gekostumeerd bal


Hier kun je je aanmelden voor het gekostumeerd bal van 2023! Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 4 februari.

    Let op: voor het niet tijdig verwijderen van de creaties na afloop van het gekostumeerd bal, kan Optisport Den Asseldonk u een boete in rekening brengen.